24/7 Online Radio

DARKWAVE RADOMIR ONLINE

Bulgarian rare Undergound tracks & more

Current track

Title

Artist

DarkwaveRadomir | Реклама


Етично Споразумение

Етично Споразумение

Този стрийм ще остане винаги некомерсиален и цялата база данни, формирана от песните на всички изпълнители ще бъде използвана само и единствено за развитие на Алтернативната сцена в България без каквато и да е печалба.

Това е особено важно, защото е заложено изначално!
И без този принцип DARKWAVE RADOMIR не може да съществува във вида, в който е замислен...

Заложено е също (макар, че не се изисква в закона, ако си плащаш авторски отчисления) музиката да бъде предоставена за излъчване от самите изпълнители или да им бъде искано разрешение (достатъчно е устно) и/или съгласие да бъдат част от този стрийм.

Имаме много голямото желание да превърнем този стрийм в „място“ (Сайтът за слушане), където могат да се чуят изключително редки и ценни неща, издирвани или намирани по всякакви възможни начини.

Във всеки момент, в който някой има някакво несъгласие или претенция, свързана с авторски права или някой изпълнител или група желае да не бъде пускано нещо негово, желанито му ще бъде уважено.

Отношенията с групи, които ще свирят на бъдещи живи събития, свързани с DARKWAVE RADOMIR са обект на конкретна друга договорка и не кореспондират с тази декларация.

Сега и за в бъдеще този стрийм съществува и ще се поддържа само на доброволен принцип с дарения от хората, които сметнат за ценно неговото съществуване и оцеляване. В бъдеще ще се търсят и други начини (различни от комерсиално-търговските) за финансиране с цел дългосрочно оцеляване.

В този смисъл, радиото е по-скоро инди